รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60
 
“เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนาเหมือนทุกๆเรื่อง
 
นั่นคือเด็กแต่ละคนเร็วช้าไม่เท่ากันและเราไม่เปรียบเทียบกัน หากเรากดดันเด็กคนหนึ่งให้รีบๆพัฒนา
 
เช่น แบ่งปันเร็วๆ หรือ ตัดคะแนนเมื่อร่วมทีมไม่ได้ เด็กมีโอกาสที่จะเกิดการติดขัดของพัฒนาการ ดังที่เรียกว่าหยุดอยู่กับที่หรือฟิกเซชั่น ไม่ไปต่อ พฤติกรรมนั้นเนิ่นช้าออกไป และถ้าเรากดดันหนักยิ่งขึ้น เช่น ดุด่าว่าตี หรือคัดชื่อออกจากทีม หรือแม้แต่คัดชื่อออกจาก รร เด็กอาจจะถดถอย
 
ดังที่เรียกว่ารีเกร๊ซชั่น พัฒนาการถดถอยไปอีกไกลเสียเวลาเริ่มต้นใหม่อีกหลายปีหรืออาจจะไม่ได้อีกเลย
พ่อแม่ ครู มีหน้าที่อบรมสั่งสอน และบางครั้งอาจจะต้องกดดันบ้างเป็นธรรมดา แต่ควรประเมินผลของการอบรมสั่งสอนหรือกดดันด้วยว่าได้ผลเพียงไรกับลูกของเรา “คนนี้” หรือ นร ของเรา “คนนี้” แล้วปรับแผนเมื่อพบว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี
 
แผนที่ดีกว่ามักเป็นเรื่องเปิดโอกาสให้เขาทำด้วยตนเอง แล้วเราชื่นชมส่วนที่พอดูได้หรือพอจะมีดี เด็กจึงจะรู้สึกดีต่อตนเองแล้วไปต่อได้ อีกทั้งลากส่วนที่ด้อยของตนเองไปข้างหน้าได้บ้าง
 
ครูมีหน้าที่มากกว่าสอน ประเมิน แล้วคัดเด็กที่เรียนไม่เก่ง พัฒนาการถดถอย หรือพฤติกรรมที่ไม่ดีทิ้ง ครูควรช่วยเหลือเด็กที่กำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ยากจน หรือเกเร เพราะครูควรเป็นผู้มีความสามารถทำงานที่ยาก มิใช่งานที่ง่าย คล้ายๆวิชาชีพทุกชนิด ครูประถมสำคัญกว่าครูมัธยม และครูอนุบาลสำคัญที่สุด
 
ฐานที่ดีของพัฒนาการกำหนดอนาคตของประเทศ
ตอนต่อไป วัยรุ่น
ที่มา :
[seed_social]
บทความแชร์จากเพจคุณหมอประเสริฐ นำมาจัดเรียงให้อ่านและค้นหาได้ง่ายขึ้น

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62   “นอกเหนือจากเรื่องวัยรุ่นมีหน้าที่ปีกกล้าขาแข็ง ไปไกลๆจากพ่อแม่และไม่เช

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60   “เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนา

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57 “เพราะเด็กแต่ละคนลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเร็วช้าต่างๆกัน. เด็กแต่ละค

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56 “การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55“ มีงานทดลองที่สาธิตให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของตนเองของเด็กๆ และการลดลงของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53“ ถัดจากปลายนิ้วมือ พัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางของร่างกายออกไปอีก ในที่สุด

 • Add a comment

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62   “นอกเหนือจากเรื่องวัยรุ่นมีหน้าที่ปีกกล้าขาแข็ง ไปไกลๆจากพ่อแม่และไม่เช

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60   “เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนา

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57 “เพราะเด็กแต่ละคนลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเร็วช้าต่างๆกัน. เด็กแต่ละค

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56 “การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55“ มีงานทดลองที่สาธิตให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของตนเองของเด็กๆ และการลดลงของ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53“ ถัดจากปลายนิ้วมือ พัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางของร่างกายออกไปอีก ในที่สุด

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 51

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 51 “นอกเหนือจากการเล่น มีอะไรอีกที่ใช้สิบนิ้ว คือการทำงาน การทำงานใช้นิ้วสิบ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 50

  “การละเล่น 10 อย่างมิได้แปลว่าเด็กต้องเล่นทุกอย่าง อย่ากังวลถ้าเด็กจะไม่เล่นอะไรบางอย่าง เป็นเรื่องป

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 48

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 48 “ปีนที่สูงเป็นตัวอย่างที่ดีของงานวิจัยด้าน EF เพราะการปีนที่สูงแสดงถึงองค

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 47

  “ข้อเจ็ด เล่นเสรีในสนาม เด็กสมัยใหม่เล่นมือถือหรือแท็บเล็ตเสียมาก มีเวลาวิ่งเล่นในสนามน้อยหรือไม่ก็เ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 46

  “ข้อที่หกคือเล่นบทบาทสมมติ มีข้อดีที่พัฒนาการภาษา หากรู้สึกว่าลูกพูดช้า นอกเหนือจากอ่านนิทานก่อนนอนม

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 44

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 44 “ฝึกเปลี่ยนมุมมองต่อคู่สมรส คู่สมรสมีใบหน้าเดิมทุกๆเช้า ฝึกมองเห็นมุมใหม่

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 43

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 43 “การเล่นชนิดที่ 5 คือการเล่นบล๊อกไม้ การเล่นบล๊อกไม้มีประโยชน์เรื่องมิติส

  CHANGE LANGUAGE

  เลือกแสดงตามหมวดหมู่

  โหลดหน้าใหม่
  คัดลอกลิงก์

  แชร์หน้านี้

  ตั้งกระทู้ใหม่