7 Characters ที่ #มนุษย์จะมีเหนือหุ่นยนต์ตลอดไป โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี

โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
1. #Creativity จินตนาการเหนือวิชาความรู้ ไม่ว่า จะเป็น Growth mindset, Out of box, Lateral thinking หรือแม้แต่การไม่ยึดติดกรอบเดิมๆ
2.#Curiousity ความใฝ่ฝัน อยากรู้ อยากเห็น อยากเรียนรู้ กระตือรือร้น ทะเยอทะยาน
3.#LovewithBondingAttachment สายใยรักและความผูกพัน ที่พร้อมจะร่วมทุกข์สุขไปด้วยกัน
4.#Morality กตัญญูรู้คุณ มีวินัย รับผิดชอบ ทักษะควบคุมตนเอง หรือยับยั้งชั่งใจ น้ำใจแบ่งปันเอื้ออาทร
5.#Consciousness ใช้สติจัดการอารมณ์ และความเครียดที่มีได้
6.#Inspiration แรงบันดาลใจ ศรัทธา พลังบวก
7.#ResiliencyandAdversarialGrowth พลังอึดอดทนฮึด สู้ และเสริมพลังจากลบเป็นบวก จากวิกฤติเป็นโอกาสแห่งการพัฒนา
การเรียนรู้ในระบบการศึกษามีจุดล่อแหลมหลายอย่าง หากเป็นระบบการศึกษาปกติที่เน้นการท่องจำใช้ระบบแพ้คัดออก ก็ทำงายซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
แม้แต่เด็กจำนวนไม่น้อยที่ขอออกจากระบบปกติแล้วใช้ ระบบการศึกษานอกโรงเรียน (หรือ กศน.) ทั้งๆที่ไม่มีเหตุจำเป็น หากมุ่งแต่การสอบเทียบวุฒิ อย่างเดียว ก็จะอ่อนหัดด้านทักษะชีวิต ทักษะการใช้ชีวิต
รู้เท่าทัน ไปหมด แม้แต่การศึกษาระบบ International ที่เรียกว่า GED ก็เป็นเพียงระบบที่คัดกรองเด็กให้มีสมรรถนะการเรียน แต่อ่อนด้อยประสบการณ์และทักษะชีวิต
ทั้งสมรรถนะด้านปัญญา และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการและจิตสำนึกการอยู่ร่วมกับตนเองและสังคม !!!@@@ (สุริยเดว ทรีปาตี 2563)
Cr.การประชุมนานาชาติจิตวิทยาทั่วโลก ในครั้งที่ หมอเดว ได้รับเชิญไปพูดในหัวข้อ ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน (#LifeAssests #PositiveDevelopment)
[seed_social]
 • Add a comment

  CHANGE LANGUAGE

  เลือกแสดงตามหมวดหมู่

  โหลดหน้าใหม่
  คัดลอกลิงก์

  แชร์หน้านี้