รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 58

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 58
 
“7 ขวบแล้ว ไป รร ได้แล้ว
 
ไป รร มิใช่ไปนั่งนิ่งๆ ท่อง ติว สอบ และสอบปรนัยอยู่ดี
 
เด็กประถมอายุ 7-12 ขวบมีหน้าที่ทางจิตวิทยาที่สำคัญคืออินดัสตรี้
เขียนว่า industry แปลว่าสร้างผลผลิต เด็กประถมมีหน้าที่ไปสร้างผลผลิต เป็นผลผลิตของทีม นั่นคือไปทำงานเป็นทีม
 
เมื่อเด็กลดความเป็นศูนย์กลางของตัวเองลง เงยหน้าพบมนุษย์คนอื่นที่ รร เด็กจะผ่านกระบวนการพื้นฐาน 3 ขั้นตอน คือ แข่งขันกัน ประนีประนอมกัน และทำงานด้วยกัน เรียกว่า compete, compromise และ coordinate
 
เด็กประถมไป รร ไปแย่งกัน ตีกัน ดีกัน เล่นด้วยกัน
สู้กัน ตีกัน ลงให้กัน ทำการบ้านด้วยกัน
หมั่นไส้กัน ตีกัน ลงรอยให้กัน ทำโครงงานด้วยกัน
 
เหล่านี้เป็นพัฒนาการของการทำงานเป็นทีม และมีเวลาวิกฤตของตัวเองเหมือนเรื่องอื่นๆ
เด็กประถมสนใจเพื่อนและสนใจทีม พวกเขาตื่นเช้ามาเพื่อหาเพื่อนและร่วมทีม เมื่อเวลาวิกฤตนี้ผ่านไป เขาจะกลายเป็นวัยรุ่นชั้นมัธยมซึ่งจะมีจุดสนใจอื่นและหน้าที่อื่นต่อไป
 
รร สมัยเก่าสอนให้เด็กต้องเรียนเก่งเพื่อสอบชนะเพื่อน ติวมากๆเพื่อสอบแข่งขันเข้า รร มัธยมดีๆ ประเทศเราจึงละเลยพัฒนาการการทำงานเป็นทีมตามช่วงวัย นอกจากทำงานเป็นทีมไม่เป็นยังเพาะนิสัยเอาชนะโดยไม่ดูเพื่อนรอบข้าง รร สมัยใหม่มุ่งเน้นการทำโครงงานเป็นกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการมากกว่า
รร ของเราทิ้งเด็กจำนวนหนึ่งไว้ข้างหลัง
ที่มา :
[seed_social]
บทความแชร์จากเพจคุณหมอประเสริฐ นำมาจัดเรียงให้อ่านและค้นหาได้ง่ายขึ้น

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62   “นอกเหนือจากเรื่องวัยรุ่นมีหน้าที่ปีกกล้าขาแข็ง ไปไกลๆจากพ่อแม่และไม่เช

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60   “เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนา

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57 “เพราะเด็กแต่ละคนลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเร็วช้าต่างๆกัน. เด็กแต่ละค

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56 “การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55“ มีงานทดลองที่สาธิตให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของตนเองของเด็กๆ และการลดลงของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53“ ถัดจากปลายนิ้วมือ พัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางของร่างกายออกไปอีก ในที่สุด

 • Add a comment

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62   “นอกเหนือจากเรื่องวัยรุ่นมีหน้าที่ปีกกล้าขาแข็ง ไปไกลๆจากพ่อแม่และไม่เช

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60   “เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนา

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57 “เพราะเด็กแต่ละคนลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเร็วช้าต่างๆกัน. เด็กแต่ละค

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56 “การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55“ มีงานทดลองที่สาธิตให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของตนเองของเด็กๆ และการลดลงของ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53“ ถัดจากปลายนิ้วมือ พัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางของร่างกายออกไปอีก ในที่สุด

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 51

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 51 “นอกเหนือจากการเล่น มีอะไรอีกที่ใช้สิบนิ้ว คือการทำงาน การทำงานใช้นิ้วสิบ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 50

  “การละเล่น 10 อย่างมิได้แปลว่าเด็กต้องเล่นทุกอย่าง อย่ากังวลถ้าเด็กจะไม่เล่นอะไรบางอย่าง เป็นเรื่องป

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 48

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 48 “ปีนที่สูงเป็นตัวอย่างที่ดีของงานวิจัยด้าน EF เพราะการปีนที่สูงแสดงถึงองค

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 47

  “ข้อเจ็ด เล่นเสรีในสนาม เด็กสมัยใหม่เล่นมือถือหรือแท็บเล็ตเสียมาก มีเวลาวิ่งเล่นในสนามน้อยหรือไม่ก็เ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 46

  “ข้อที่หกคือเล่นบทบาทสมมติ มีข้อดีที่พัฒนาการภาษา หากรู้สึกว่าลูกพูดช้า นอกเหนือจากอ่านนิทานก่อนนอนม

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 44

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 44 “ฝึกเปลี่ยนมุมมองต่อคู่สมรส คู่สมรสมีใบหน้าเดิมทุกๆเช้า ฝึกมองเห็นมุมใหม่

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 43

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 43 “การเล่นชนิดที่ 5 คือการเล่นบล๊อกไม้ การเล่นบล๊อกไม้มีประโยชน์เรื่องมิติส

  CHANGE LANGUAGE

  เลือกแสดงตามหมวดหมู่

  โหลดหน้าใหม่
  คัดลอกลิงก์

  แชร์หน้านี้

  ตั้งกระทู้ใหม่