รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

“การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเรื่อยๆ
เริ่มจากทารกเล่นกับร่างกายของตนเอง อมมือ ดูดนิ้ว เตะถีบขา

ต่อมาเด็กจึงเริ่มเล่นกับตุ๊กตา ตนเองเป็นศูนย์กลาง ตุ๊กตาเป็นบริวาร ตนเองเป็นบุรุษที่ 1 บริวารเป็นบุรุษที่ 2
ต่อมาเด็กจึงเริ่มเล่นโดยใช้ตุ๊กตาหลายตัวสวมบทบาทสมมติ เช่น ให้ตุ๊กตาหมีป้อนข้าวตุ๊กตาน้อง ตุ๊กตาน้องดื้อ ตุ๊กตาหมีจึงทุบหัวตุ๊กตาน้อง (โดยบัญชาของตัวเด็กเองที่ศูนย์กลาง)

จะเห็นว่าขอบเขตของการเล่นเริ่มจากร่างกาย รอบร่างกาย และพื้นที่ที่ห่างออกมา คือ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ไพรมารี่ เซกันดารี่ และเทอเทียรี่ primary , secondary และ tertiary ก่อนที่จะแปลงตุ๊กตาทั้งหมดนั้นเป็นมนุษย์จริงๆในวงรอบต่อไป

ระหว่างเล่นสมมติกับตุ๊กตา เด็กจะพูด และพัฒนาระบบสัญลักษณ์ คือซิมบอไลเซชั่น symbolization เมื่อเล่นสมมติกับพ่อแม่พ่อแม่จะพูด เด็กพูดตาม ตามด้วยเล่นสมมติกับเพื่อนๆ พัฒนาการทางภาษาดีขึ้นเรื่อยๆ

การเขียนก็เป็นระบบสัญลักษณ์ การเล่นสมมติพัฒนาระบบสัญลักษณ์แล้วพัฒนาการเขียนอีกต่อหนึ่ง เด็กหลายคนเขียนได้เองโดยมิต้องไปโรงเรียน ขีดเส้นว่า ก เป็นสัญลักษณ์ของ ก ไก่ ขีดเส้นว่า A เป็นสัญลักษณ์ของ เอ แอ๊นต์ เด็กไทยและเด็กอังกฤษใช้สัญลักษณ์ต่างกัน นั่นคือภาษาไม่เคยมี ภาษาเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่มีระบบซับซ้อนซึ่งเด็กแต่ละคนจะสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง

ผ่านการเล่นและค่อยๆลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลง

#selfcentered

ลดช้าไปหน่อยจึงมัวแต่เล่นหว่างขา

หากไม่ลดศูนย์กลางลงจะมีภาษาไปทำไมอยู่คนเดียวก็ได้

ที่มา :
[seed_social]
บทความแชร์จากเพจคุณหมอประเสริฐ นำมาจัดเรียงให้อ่านและค้นหาได้ง่ายขึ้น

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62   “นอกเหนือจากเรื่องวัยรุ่นมีหน้าที่ปีกกล้าขาแข็ง ไปไกลๆจากพ่อแม่และไม่เช

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60   “เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนา

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57 “เพราะเด็กแต่ละคนลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเร็วช้าต่างๆกัน. เด็กแต่ละค

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56 “การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55“ มีงานทดลองที่สาธิตให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของตนเองของเด็กๆ และการลดลงของ

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53

รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53“ ถัดจากปลายนิ้วมือ พัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางของร่างกายออกไปอีก ในที่สุด

 • Add a comment

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 62   “นอกเหนือจากเรื่องวัยรุ่นมีหน้าที่ปีกกล้าขาแข็ง ไปไกลๆจากพ่อแม่และไม่เช

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 60   “เรื่องการลดตนเองเป็นศูนย์กลางไปจนถึงการทำงานเป็นทีมนี้มีกระบวนการพัฒนา

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 57 “เพราะเด็กแต่ละคนลดความเป็นศูนย์กลางของตนเองลงเร็วช้าต่างๆกัน. เด็กแต่ละค

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 56 “การเล่นสมมติเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นที่มีลักษณะลดความเป็นศูนย์กลางของ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 55“ มีงานทดลองที่สาธิตให้เห็นความเป็นศูนย์กลางของตนเองของเด็กๆ และการลดลงของ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 53“ ถัดจากปลายนิ้วมือ พัฒนาการเลื่อนจากศูนย์กลางของร่างกายออกไปอีก ในที่สุด

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 51

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 51 “นอกเหนือจากการเล่น มีอะไรอีกที่ใช้สิบนิ้ว คือการทำงาน การทำงานใช้นิ้วสิบ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 50

  “การละเล่น 10 อย่างมิได้แปลว่าเด็กต้องเล่นทุกอย่าง อย่ากังวลถ้าเด็กจะไม่เล่นอะไรบางอย่าง เป็นเรื่องป

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 48

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 48 “ปีนที่สูงเป็นตัวอย่างที่ดีของงานวิจัยด้าน EF เพราะการปีนที่สูงแสดงถึงองค

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 47

  “ข้อเจ็ด เล่นเสรีในสนาม เด็กสมัยใหม่เล่นมือถือหรือแท็บเล็ตเสียมาก มีเวลาวิ่งเล่นในสนามน้อยหรือไม่ก็เ

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 46

  “ข้อที่หกคือเล่นบทบาทสมมติ มีข้อดีที่พัฒนาการภาษา หากรู้สึกว่าลูกพูดช้า นอกเหนือจากอ่านนิทานก่อนนอนม

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 44

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 44 “ฝึกเปลี่ยนมุมมองต่อคู่สมรส คู่สมรสมีใบหน้าเดิมทุกๆเช้า ฝึกมองเห็นมุมใหม่

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 43

  รร พ่อแม่ออนไลน์ ตอนที่ 43 “การเล่นชนิดที่ 5 คือการเล่นบล๊อกไม้ การเล่นบล๊อกไม้มีประโยชน์เรื่องมิติส

  CHANGE LANGUAGE

  เลือกแสดงตามหมวดหมู่

  โหลดหน้าใหม่
  คัดลอกลิงก์

  แชร์หน้านี้

  ตั้งกระทู้ใหม่