Coding for Kids: สอนเด็กให้โค้ดเป็น

0/5

ประโยชน์ของการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแต่เด็กคือ
1. เด็กๆจะได้มีความคิดสร้างสรรค์
2. ทำให้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. สอนให้รู้วิธีการแก้ปัญหาและกระบวนการในการแก้ปัญหา
4. ได้คิดวางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ
5. ได้คิดและพัฒนากระบวนการคิด

แนะนำ แชร์ส่งต่อ

แผนที่ตั้ง

เขียนรีวิว / ให้ดาว

ค้นหาเพิ่มเติม

ใกล้ๆกัน

CHANGE LANGUAGE

เลือกแสดงตามหมวดหมู่

โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์

แชร์หน้านี้