โรงเรียนสอนศิลปะ สวน สอน ศิลป์ พัทยา

โรงเรียนของเรามีครูผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบพร้อมแนะแนว

0/5

โรงเรียนสอนศิลปะสวน..สอน..ศิลป์พัทยาของเรากำลังเปิดไหม่ในพัทยาตั้งยุในหมู่บ้านสวนสุวัฒนา.ซอยเนินพลับหวาน..หรือซอยสยามคันทรีหลังตลาดวนาสินธุ..หรือที่เรียกกันว่าซอยลับแลอยู่หลังตลาดวนาสินธุ์
โรงเรียนของเรามีครูผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบพร้อมแนะแนวทางการศึกษาต่อให้รูจักศิลปะในแขนงต่างๆให้มากขึ้นและเลือกเรียนศิลปะในสาขาที่ถนัดเพื่อ สอบเข้าตามมหาวิทยาลัยที่ต้องการ
เรามีการจัดวางตารางวิชาที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนแต่ละคน เพื่อดึงความชอบและความสามารถให้ได้สูงสุด ด้วยประสบการณ์การเรียน.. การสอน..การทำงานด้านศิลปะเกือบ 20 ปี
เราเตรียมหลักสูตรที่เข้มข้นเข้าใจง่ายให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าและสามารถนำไปใช้สำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย..และการประกอบอาชีพจิงได้ด้วย

****( สามารถสมัครเรียนคอร์สได้ตั้งแต่วันนี้ )*****
สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในสาขาวิชาทางด้านศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย ครอบคลุมหลายสาขาทั้ง
จิตรกรรม / สถาปัตย์ / มัณฑนศิลป์ / นิเทศศิลป์/ ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้
ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นครบถ้วน ในบรรยากาศอบอุ่นร่มรื่นในสไตส์..#โรงเรียนสอนศิลปะสวนสอนศิลป์ พัทยา บรรยากาศในสวนร่มรื่นห้อมล้อมด้วยต้นไม้
*****สมัครเลยวันนี้กันครูโดยตรง*****

086-9946537 (ครูโด่ง)

*****แผนการสอนของเรา*****
*แผนการสอนสำหรับติวเข้านิเทศน์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตย์ ประถม- มัธยม 1-6 และบุคลทั่วไป
*จุดประสงค์ของเราเพื่อมุ่งเน้นแนะแนวทางการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและสอนพื้นฐานที่สำคัญที่สุดทั้ง
*ทั้งทษฏีและปฏิบัตจิง..เพราะเป็นหัวใจหลักในการทำงานศิลปะทุกสาขา

วิชาวาดเส้น
*ขั้นต้น*
Level 1. Basic drawing อุปกรณ์ การใช้งาน วิธีใช้ การจับดินสอกับการใช้งาน การร่างภาพรูปทรง
เรขาคณิต ลงแสงเงา ความเข้าใจเรื่องของมิติ การฝึกการมอง การสังเกต ฝึกประสาทสัมผัส ให้มือ
สมอง สายตา สัมพันธ์กัน
Level 2. การนำพื้นฐานของการวาดรูปทรงเรขาคณิต มาประยุกต์ในการวาดรูปทรงพื้นฐานใกล้ตัวเช่น
ถ้วย ผลไม้ แจกัน
Level 3. การวาดภาพวัตถุที่มีพื้นผิวแตกต่างกัน เช่น วัตถุมันวาว ด้าน ใส ผ้ายับ ขนสัตว์ฯลฯ
Level 4. การวาดภาพหุ่นรวมหลายๆชนิด และการจัดองค์ประกอบภาพเบื้องต้น การกำหนดระยะ
ใกล้ กลาง ไกล

*ขั้นกลาง*
Level 1. การวาดภาพทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง perspective ทำความเข้าใจเรื่องระยะ ใกล้ กลาง ไกล
ในภาพทิวทัศน์
Level 2. การเขียนภาพหุ่นปูน เพื่อทำความเข้าใจเรื่องของ โครงสร้าง แสงเงาที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้น
Level 3. การเขียนภาพคนเหมือน ฝึกเขียนอวัยวะต่างๆ บนหน้าคน การร่างภาพ วิธีมอง วิธีคิด
การลงแสงเงาหรือแนวข้อสอบของวิชาเอกที่น้องๆต้องการสอบเข้า เช่น วาดมือถือสิ่งของต่างๆ
ฟิกเกอร์ ฯลฯ

*ขั้นสูง*
Level 1. การจัดองค์ประกอบศิลป์
Level 2. วาดเส้นสร้างสรรค์
หมายเหตุ
*แต่ละlevel อาจใช้เวลาเรียนมากกว่า หรือน้อยกว่า 1 คอร์ส อยู่ทีพัฒนาการ ความขยัน หมั่นฝึกฝน
ของผู้เรียน
**แต่ละมหาวิทยาลัยสอบไม่เหมือนกัน อาจมีการปรับเปลี่ยนการสอนตามแต่ละที่ที่น้องๆ
ต้องการสอบเข้า

*วิชาเฉพาะ*
เอกนิเทศน์ศิลป์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม สถาปัตยกรรม
ขั้นต้น
Level 1. ทฤษฏีสี วงจรสี การผสมสี สีคู่ตรงข้าม เทคนิควิธีการใช้สีประเภทต่างๆที่เหมาะกับสาย
งานคณะนั้นๆ
Level 2. องค์ประกอบศิลป์
Level 3. หลักการออกแบบ

***อุปกรณ์วาดเส้นสำหรับน้องติวเตรียมสอบ วาดเส้นมัณฑนศิลป์ วาดเส้นจิตรกรรม และคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
-กระดานรองเขียนขนาด A2 (ไม่เอาแบบที่มีที่หนีบกระดาษในตัวนะครับ มันเกะกะ)
-ดินสอEE 1 โหล
-ยางลบ
-คัทเตอร์
-ตัวหนีบ 4 ตัว
-กระดาษปรู๊ฟ ตัดขนาด A2ประมาณ 50 แผ่น

**วิธีเตรียมตัวก่อนมาสมัครเรียน***
1.เพื่อให้การเรียนวาดรูปเห็นผล ควรมีเวลาฝึกวาดรูปเองที่บ้าน
2.เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับ ถ้าท่านปิดกั้นตัวเอง ผมเองก็ไม่รู้จะเติมอะไรลงไปเหมือนกันครับ
3.ช่วงแรกๆของการเรียนวาดรูปอาจจะน่าเบื่อและรู้สึกยากนะครับ ถ้าผ่านครั้งที่ 5 หรือ 6 ไปได้ ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
4.พรสวรรค์หรือพื้นฐานการวาดรูปไม่ต้องมีนะครับ ผม
ขอแค่มีใจรักและความพยายาม ใจเย็นๆครับ

****ราคา 3,500 บาทต่อ1คอร์สเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 12.00น.-16.00น. 8ครั้งหรือ2เดือน

****-ชำระเงินสด ด้วยตนเอง ก่อนวันเริ่มเรียน 1 สัปดาห์

หลักสูตรบุคลทั่วไป
**วาดเส้นชั้นต้น**ภาคบังคับสำคัญมากๆ***
** ทฤษฏีสี วงจรสี การผสมสี สีคู่ตรงข้าม เทคนิควิธีการใช้สีประเภทต่างๆ**ภาคบังคับ
-การเขียนผ้าบาติก
-สีน้ำ
-สีโปสเตอร์
-สีอะคิลิค
-สีน้ำมัน
-งานศิลปะทั่วไป..เช่น..เพ้นหิน..บาติก..งานศิลปะ craft และDIY .ตกแต่งทั่วไป
***อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งต่อเมื่อเลือกวิชาเรียนที่ชอบแล้ว***

*****นิเทศศิลป์*****
โครงสร้างและขอบข่ายของนิเทศศิลป
ดังกล่าวแล้วว่า นิเทศศิลป์ เป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ทางการมองเห็น (Visual Communication) เพราะเป็นการสื่อสาร ไปยังผู้รับสารด้วยภาพเป็นสำคัญ (Visual Image) แม้จะมี บางองค์ประกอบจะมีการสื่อสารทางเสียง มาประกอบก็ตาม แต่สื่อหลัก ก็ยังเป็นการ สื่อสารด้วยภาพ โดยเสียงเป็นตัวเสริมให้ภาพนั้นสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้เพราะการรับรู้ของ มนุษย์เรานั้น รับรู้จาก จักษุประสาทมากที่สุด (รับรู้ทางตา 83% หู11%) งานออกแบบนิเทศศิลป์สามารถจำแนกออก ตามสื่อที่ปรากฎได้ 3 ด้าน ดังนี้
งานออกแบบนิเทศศิลป์ปรากฎตามสื่อการพิมพ์์
หมายถึงงานขั้นสุดท้าย ที่เป็น ตัวสื่อสาร ถึงผู้รับ ผ่านกระบวนการพิมพ์ ออกมา เช่น
– หนังสือพิมพ์ (Newspaper)
– นิตยสาร (Magazine)
– วารสาร (Periodical)
– หนังสือ (Book)
– ภาพโฆษณา (Poster)
– เครื่องหมายและการค้า (Trademark & Logo)
– ตราสัญลักษณ์ (Logo)
– บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

*****มัณฑนศิลป์*****
มัณฑนศิลป์ หรือ การออกแบบภายใน (interior design) เป็นการออกแบบการตกแต่งพื้นที่ภายในอาคาร โดยใช้ความสำคัญของ จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้าด้วยกัน
สถาบันแห่งแรกของประเทศไทยที่เปิดสอนก็คือ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า ศิลปะตกแต่ง เปิดตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2499
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนเกี่ยวกับด้านนี้ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษมบัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์ ม.รังสิต ม.อัสสัมชัญ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีพระจอบเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีราชมงคล

*****สถาปัตยกรรม*****
สถาปัตยกรรม (อังกฤษ: architecture) หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสิ่งปลูกสร้างนั้น ที่มาจากการออกแบบของมนุษย์ ด้วยศาสตร์ทางด้านศิลปะ การจัดวางที่ว่าง ทัศนศิลป์ และวิศวกรรมการก่อสร้าง เพื่อประโยชน์ใช้สอย สถาปัตยกรรมยังเป็นสื่อความคิด และสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมในยุคนั้นๆด้วย
*****องค์ประกอบสำคัญของสถาปัตยกรรม[แก้]*****
จุดสนใจและความหมายของศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ศาสตรนิพนธ์ ว่าด้วยสถาปัตยกรรม (ละติน: DE ARCHITECTVRA) ของวิตรูวิอุส ซึ่งเป็นบทความเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่เราค้นพบ ได้กล่าวไว้ว่า สถาปัตยกรรมต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วนหลัก ๆ ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและสมดุล อันได้แก่
ความงาม (VENVSTAS) หมายถึง สัดส่วนและองค์ประกอบ การจัดวาง ที่ว่างและสี วัสดุและพื้นผิวของอาคารที่ผสมผสานลงตัว เพื่อยกระดับจิตใจของผู้ได้ยลหรือเยี่ยมเยือนสถานที่นั้น ๆ
ความมั่นคงแข็งแรง (FIRMITAS)
การใช้ประโยชน์ได้ (VTILITAS) หมายถึง การสนองประโยชน์และการบรรลุประโยชน์แห่งเจตนา รวมถึงปรัชญาของสถานที่นั้น ๆ

*****จิตรกรรม*****
จิตรกรรม (อังกฤษ: painting) เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการวาด ระบายสี และการจัดองค์ประกอบความงามอื่น เพื่อให้เกิดภาพ 2 มิติ ไม่มีความลึกหรือนูนหนา จิตรกรรมเป็นแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ ผู้ทำงานจิตรกรรม มักเรียกว่า จิตรกร
จอห์น แคนาเดย์ (John Canaday) ได้ให้ความหมายของจิตรกรรมไว้ว่า จิตรกรรม คือ การระบายชั้นของสีลงบนพื้นระนาบรองรับ เป็นการจัดรวมกันของรูปทรง และ สีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของศิลปินแต่ละคนในการเขียนภาพนั้น พจนานุกรมศัพท์ อธิบายว่า เป็นการสร้างงานทัศนศิลป์บนพื้นระนาบรองรับ ด้วยการ ลาก ป้าย ขีด ขูด วัสดุ จิตรกรรมลงบนพื้นระนาบรองรับ
ภาพจิตรกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่เป็นที่รู้จักอยู่ที่ถ้ำ Chauvet ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งนักประวัติศาสตร์บางคนอ้างว่ามีอายุราว 32,000 ปีเป็นภาพที่สลักและระบายสีด้วยโคลนแดงและสีย้อมดำ แสดงรูปม้า แรด สิงโต ควาย แมมมอธ หรือมนุษย์ ซึ่งมักจะกำลังล่าสัตว์
การจำแนก[แก้]
จำแนกได้ตามลักษณะผลงานที่สิ้นสุด และ วัสดุอุปกรณ์การสร้างสรรค์เป็น 2 ประเภท คือ ภาพวาดและภาพเขียน
จิตรกรรมภาพวาด (Drawing) จิตรกรรมภาพวาด เรียกเป็นศัพท์ทัศนศิลป์ภาษาไทยได้หลายคำ คือ ภาพวาดเขียน ภาพวาดเส้น หรือบางท่านอาจเรียกด้วยคำทับศัพท์ว่า ดรอว์อิง ก็มี ปัจจุบันได้มีการนำอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนภาพและวาดภาพ ที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากมาใช้ ผู้เขียนภาพจึงจึงอาจจะใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการเขียนภาพ ภาพวาดในสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ภาพวาดลายเส้น และ การ์ตูน
จิตรกรรมภาพเขียน (Painting) ภาพเขียนเป็นการสร้างงาน 2 มิติบนพื้นระนาบด้วยสีหลายสีซึ่งมักจะต้องมีสื่อตัวกลางระหว่างวัสดุกับอุปกรณ์ที่ใช้เขียนอีก ซึ่งกลวิธีเขียนที่สำคัญ คือ
การเขียนภาพสีน้ำ (Colour Painting)
การเขียนภาพสีน้ำมัน (Oil Painting)
การเขียนภาพสีอะคริลิก (Acrylic Painting)
การเขียนจิตรกรรมฝาผนัง (Fresco Painting)

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

 

แนะนำ แชร์ส่งต่อ

แผนที่ตั้ง

ถนนพรประภานิมิตร เมืองพัทยา ชลบุรี

เขียนรีวิว / ให้ดาว

ค้นหาเพิ่มเติม

ใกล้ๆกัน

CHANGE LANGUAGE

เลือกแสดงตามหมวดหมู่

โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์

แชร์หน้านี้