โรงเรียนคู่ขนาน

โรงเรียนสอนทักษะบริหารจัดการชีวิตสำหรับเด็ก ที่แรกของประเทศไทย ที่เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ได้

0/5

โรงเรียนคู่ขนาน โรงเรียนพัฒนาทักษะชีวิต

จะให้ลูกเรียนโรงเรียนทางเลือก ก็เป็นห่วงเรื่องวิชาการ แต่จะให้ลูกเรียนโรงเรียนที่เน้นทางด้านวิชาการ ก็เป็นห่วงเรื่อง “ทักษะชีวิต”
สิ่งที่การศึกษาในระบบให้ทุกวันนี้อาจไม่เพียงพอต่อการที่คนคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แม้บางคนเกรดจบน้อยแต่มีโอกาสสำเร็จหรือก้าวหน้าในการใช้ชีวิตกลับมีมากกว่าคนที่ได้เกียรตินิยม เพียงเพราะมี “ทักษะชีวิต” ที่มากพอที่ช่วยสร้าง Value ให้กับตัวเองได้
ด้วยเหตุผลนี้เราจึงตั้งใจสร้าง “โรงเรียนคู่ขนาน” ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของทักษะบริหารจัดการชีวิต (Executive skills) เพราะทุกวันนี้คนที่มีทักษะชีวิตที่ดี ทั้งในเรื่องของการเข้าสังคม การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความมั่นใจในตัวเอง การรับมือกับความผิดหวัง และทักษะต่างๆที่จำเป็นกับการทำงาน ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตง่ายกว่าคนที่มีแค่ความเก่ง

แนวคิดและรูปแบบการเรียนของโรงเรียนคู่ขนาน

โรงเรียนสอนทักษะบริหารจัดการชีวิตสำหรับเด็ก ที่แรกของประเทศไทย
ที่เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ได้.
  • เรียนรู้ผ่านกระบวนการ Problem-based Learning & Project-based Learning เน้นการสร้างสถานการณ์และกระตุ้นให้เด็กอยากแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เด็กจะเป็นผู้ค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะเผชิญหน้ากับความผิดหวัง และเกิดความภูมิใจเมื่อแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ
  • เราให้ความสำคัญกับสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ระหว่างทางมากกว่าผลลัพธ์ปลายทาง คุณครูของเราไม่สนใจว่าคำตอบที่มาจากเด็กๆ จะเป็นอย่างไร เราจะไม่สร้างวิธีคิด ตอบไม่ได้หรือตอบไม่ดีคือผิดให้กับเด็กๆ แต่เราจะสอนให้เค้าได้เรียนรู้ว่าระหว่างทางที่เค้าจะหาคำตอบนั้นมาเพื่อทำให้เป้าหมายตัวเองสำเร็จได้ เค้าได้เรียนรู้อะไรจากแต่ละกระบวนการบ้าง
  • การเรียนรู้ที่ดีต้องเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียนเอง ( Meaningful Learning) โดยในแต่ละเดือนเด็กๆ จะมีส่วนร่วมกับคุณครูที่จะช่วยกันตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ และออกแบบวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องนั้น ๆ ผ่านการทำตามเป้าหมาย เพราะที่นี่มีพื้นที่สำหรับเด็กทุกคน เราจะไม่ทิ้งเด็กสักคนที่แตกต่างไว้ข้างหลัง (No child left behind)
  • เด็กได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างตนเอง และผู้อื่น (Individual Differences) จากการ “แบ่งกลุ่มทำงาน” ซึ่งเป็น “ความจริงของสังคม” โดยจะเปลี่ยนกลุ่มใหม่ทุกเดือน คลาสที่เปิดสอนเป็นการรวมเด็ก 3 ระดับชั้นไว้ด้วยกัน เช่น ป.1-ป.3 ป.4- ป.6 แต่เหตุผลของเรามันมากกว่าการที่ให้เด็กเรียนรวมกันเฉยๆ แต่เรามองไปถึง “การจำลองของสังคม” เค้าต้องได้เรียนรู้ความแตกต่างของผู้คน เรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่าง รวมไปถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับคนที่มีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าตามมารยาทของสังคมไทย และสิ่งนี้จะส่งผลไปถึง Social Skill หรือทักษะการเข้าสังคมที่ดีในอนาคต
  • ครูทุกคนมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาการ เข้าใจเด็กแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร มองเห็นในความเป็นไปได้ที่เด็กจะสามารถพัฒนาได้ และส่งเสริมผ่านการใช้การกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้(Scaffolding) มากกว่าการบอกความรู้จากปากครูโดยตรง
  • ที่นี่ไม่ตัดสินเด็กจากสิ่งที่เห็นเท่านั้น แต่เรามองถึงสิ่งที่เด็กต้องการสื่อให้ครูและเพื่อนเห็น วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม และช่วยกันแก้ไขลึกลงไปถึงสาเหตุที่ค้นพบ โดยร่วมมือกับครอบครัว และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน
โรงเรียนคู่ขนาน

แนะนำ แชร์ส่งต่อ

แผนที่ตั้ง

สาขา สยาม (sofin space) และ สาขางามวงค์วาน (โรงเรียนดรุณพัฒน์)

เขียนรีวิว / ให้ดาว

ค้นหาเพิ่มเติม

ใกล้ๆกัน

CHANGE LANGUAGE

เลือกแสดงตามหมวดหมู่

โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์

แชร์หน้านี้