พาเที่ยวธรรมชาติป่าต้นน้ำ อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู

ถึง

6000 บาท

พาเที่ยวธรรมชาติป่าต้นน้ำ อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู

รายละเอียด

ธรรมชาติป่าต้นน้ำ อุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู
วันที่ 5-6-7 ธันวาคม 2563 (หยุดยาววันพ่อแห่งชาติ)
ไปเรียนรู้คุณค่าความสำคัญของธรรมชาติป่าต้นน้ำ และชมความงามของธรรมชาติที่น้ำตกทีลอซู พิชิต 1,219 โค้ง จากแม่สอด-อุ้มผาง จ.ตาก
กำหนดการกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (วันพ่อแห่งชาติ)
● 09.30 น. พบกันที่ สนามบินแม่สอด จ.ตาก รับผู้เดินทางมากับเครื่องบิน เที่ยวบินแรก ขึ้นรถตู้ไปเที่ยวชมและซื้อของฝากที่ตลาดริมเมย ตลาดชายแดนด้านทิศตะวันตกสุดของไทย
● 11.00 น. แวะรับผู้เดินทางมากับเครื่องบิน เที่ยวบินที่สอง
● 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง
● 12.30 น. เดินทางไปอุ้มผาง แวะเที่ยวชม น้ำตกพาเจริญ
● 16.30 น. Check in เข้ารีสอร์ท และรับประทานอาหารเย็น
.
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
● 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า และแต่งตัวพร้อมล่องแก่ง
● 08.30 น. ล่องแก่งแพยาง และศึกษาธรรมชาติต้นน้ำแม่กลอง ในเส้นทางไปน้ำตกทีลอจ่อ บ่อน้ำพุร้อน
● 11.00 น. ถึงท่าแพ ผาเลือด แล้วขึ้นรถกระบะ ไปน้ำตกทีลอซู
● 12.00 น. ถึงทางเข้าน้ำตกทีลอซู รับประทานอาหารกลางวัน
● 13.30 น. ศึกษาธรรมชาติในเส้นทางไปน้ำตกทีลอซู
● 14.00 น. ถึงน้ำตกทีลอซู (พักผ่อน/เล่นน้ำ)
● 16.00 น. ขึ้นรถกระบะ ออกจากน้ำตกทีลอซู กลับอุ้มผาง
● 17.30 น. กลับถึงรีสอร์ท และรับประทานอาหารเย็น
.
วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)
● 05.00 น. ไปชมธรรมชาติ และทะเลหมอกบนดอยหัวหมด เสร็จแล้วกลับมาเก็บกระเป๋าสัมภาระ และรับประทานอาหารเช้า
● 08.00 น. แวะซื้อของที่ระลึก ตลาดอุ้มผาง บ้านครูซัน
● 09.30 น. ขึ้นรถตู้ไปแม่สอด
● 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ระหว่างทาง (ข้าวกล่อง)
● 15.00 น. ถึงสนามบินแม่สอด จ.ตาก
.
– รับสมัครจำนวน : 12 ครอบครัว (ประมาณ 40 คน)
.
● ค่าสมัคร (แบ่งชำระ 2 ครั้ง)
> ผู้ใหญ่ 12 ปีขึ้นไป คนละ 6,400 บาท
> เด็กโต วัย 5-11 ปี คนละ 6,200 บาท
> เด็กเล็ก วัย 3-4 ปี คนละ 6,000 บาท
***ถ้าเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ ที่ตามพี่ๆ ครอบครัวเดียวกันมาด้วย กรุณาสอบถามผู้จัดกิจกรรมหรือ แอดมินเพจ ได้ทาง inbox (กล่องฝากข้อความ)
.
ค่าสมัครนี้รวม
> ค่าเดินทางไปกลับแม่สอด-อุ้มผาง
> ค่าเดินทางไปทำกิจกรรมต่างๆ ในอุ้มผาง
> ค่าล่องแก่งแพยาง
> ค่าที่พักรีสอร์ท 2 คืน (พักห้องละ 1 ครอบครัว)
> ค่าอาหาร 7 มื้อ (เที่ยงวันแรก ถึงเที่ยงวันสุดท้าย)
> ค่าธรรมเนียมต่างๆ
> ค่าจัดกิจกรรม
> ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
.
> ไม่รวมค่าเดินทางไป-กลับ (กรุงเทพ – แม่สอด)
> ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าน้ำตกทีลอซูของชาวต่างชาติ
> ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat 7%)
> Tourism license No : 21/00802
.
การสมัครร่วมกิจกรรม
ให้คลิก “ส่งข้อความ” ถึง Admin. เพจ (ผู้จัดกิจกรรม)
● ผู้สมัครเป็นสมาชิกเพจ NATURE CAMP หรือเพจพารู้พาเล่นฯ
● 1 Account สมัครได้ 2 ครอบครัว รวมแล้วไม่เกิน 10 คน
● แจ้งชื่อกิจกรรม และวันที่จัดกิจกรรม
● แจ้งชื่อผู้ประสานงาน และโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก
● แจ้งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดกี่คน มีเด็กอายุเท่าไรบ้าง
● หลังจากนั้น Admin.เพจ จะส่งข้อมูลการโอนค่าสมัคร และการติดต่อประสานงานต่างๆ ให้ทราบต่อไป
.
เงื่อนไขการยกเลิกกิจกรรม
● แจ้งก่อนถึงวันทำกิจกรรม 15 วันขึ้นไป จะคืนค่าสมัครให้ 50%
● แจ้งก่อนถึงวันทำกิจกรรม น้อยกว่า 15 วัน จะไม่คืนค่าสมัคร
● เปลี่ยนชื่อผู้ร่วมกิจกรรมได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนถึงวันทำกิจกรรม
● ถ้ามีใครสมัครมาแทนที่ จะคืนค่าสมัครให้ตามจำนวนที่มาแทน
● ถ้ามีเหตุสุดวิสัย ทางผู้จัดกิจกรรมสามารถยกเลิกกิจกรรมได้ โดยจะคืนค่าสมัครให้ทั้งหมด

[seed_social]

แสดงความคิดเห็น

 • Add a comment

  CHANGE LANGUAGE

  เลือกแสดงตามหมวดหมู่

  โหลดหน้าใหม่
  คัดลอกลิงก์

  แชร์หน้านี้