บุรีรัมย์การศึกษา สมาร์ทเบรนครูต้น

0/5

🎯ทักษะวิชาการต่างๆ ล้วนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทักษะทางสมองทั้งสิ้น พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ ความจำ การคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ🎐

🏆หลักสูตร Smart Brain เป็นอีกหนึ่งทักษะ ที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นพัฒนาการทางสมอง🧠 และยังสามารถ พัฒนาสมองได้ทั้งสองฝั่งไปพร้อมๆกัน มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีกระบวนการทำงานที่ต่อเนื่องมีสติมีสมาธิ เรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นจินตนาการให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่นิ่งและดีขึ้น

🏮 ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ จะมีการฝึกให้เด็ก ตั้งเป้าหมาย ฝึกการวางแผนและการควบคุมตนเอง สร้างแรงบันดาลใจ 🌞ปลุกความกระตือรือร้น 🔥ให้เด็กๆมองเห็นศักยภาพความสามารถของตนเอง มีความเชื่อมั่น ซึ่งเป็นหนทางให้เด็กไปสู่เป้าหมายนั้นๆได้สำเร็จ🎯
ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างมีเหตุมีผล🎲

🏫โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่สร้างแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความอบอุ่นปลอดภัย อุ่นใจเหมือนอยู่บ้าน🎮งดสื่อและเกมส์มือถือออนไลน์🤳ที่เข้ามาเป็นอุปสรรคในการแทรกแซงกระบวนการเรียนรู้การสื่อสารระหว่างบุคคล ปิดกั้นพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็ก และนำสื่อการเรียนนำกิจกรรมสร้างสรรค์เข้ามาแทนที่

👩👨ครูมีความสดใส ร่าเริง มีวุฒิภาวะอารมณ์ที่ดี มีจิตวิทยาเชิงบวก ศึกษาความรู้ด้านการส่งเสริม😍พัฒนาการของเด็กตลอดเวลาและสม่ำเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆทั้งทางอารมณ์และด้านการคิด สามารถสร้างแรงบันดาลใจและมองเห็นคุณค่าภายในตัวเด็กๆแต่ละคน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งและเดินทางไปกับเราครอบครัวบ้านนักฝัน

โรงเรียนบ้านในฝัน จังหวัดบุรีรัมย์
089-948-0897 ครูต้น
#สมาร์ทเบรน2019
#บ้านนักฝัน
#พัฒนาสมอง
#บุรีรัมย์การศึกษา

แนะนำ แชร์ส่งต่อ

แผนที่ตั้ง

บุรีรัมย์ ประเทศไทย

เขียนรีวิว / ให้ดาว

ค้นหาเพิ่มเติม

ใกล้ๆกัน

CHANGE LANGUAGE

เลือกแสดงตามหมวดหมู่

โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์

แชร์หน้านี้